Dziewczynka z kółkiem Hula Hop

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 29 kwietnia 2024 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia realizowane będą od maja 2024 do marca 2025 r. na terenie całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych